DET HÄR ERBJUDER VI

Intelligenta hus (smarta hem)

Elektrikerns roll innebär numera inte bara att sätta upp en kabel längs taket. Styr- och reglerteknik för funktioner i hemmet blir mer och mer attraktivt och där kommer elektrikern spela en viktig roll. Genom att programmera elinstallationen kan man ex stänga av spisen, sänka temperaturen och aktivera larmsensorer genom en enda knapptryckning när man åker hemifrån. Detta är inte enbart energibesparande lösningar utan det ger ett bekvämt och tryggt hem, ett ”intelligent hus”.

KNX är benämningen på en öppen standard för fastighetsautomation som gör det möjligt för de olika komponenterna i fastigheten att kommunicera via samma språk. Sensorer läser av omgivningen (exempelvis temperatur eller ljusstyrka) och skickar en signal att tända, släcka, stänga av, sätta igång, fälla ut etc.

Kvarnsjöns EL AB är KNX-certifierat

knx_partner_4c_bearb_cs_jpg_paint_Stor bild

RING UPP MIG!